You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETML

Az ETML


Az ERTMS-ben a közlekedésirányítás szintjét képviselő ETML (European Traffic Management Layer) - magyar fordításban az Európai Közlekedésirányítási Szint -, a forgalommenedzselési, forgalomirányítási feladatokra összpontosít. Míg az EIRENE és az ETCS főként technikai aspektusokat foglal magába azáltal, hogy elsődleges célként a biztosító- és távközlő berendezések egységesítését, műszaki átjárhatóságát igyekszik biztosítani, addig az ETML az interoperabilitást olyan területeken igyekszik szavatolni, ahol jóval nagyobb szerepe van a humán tényezőknek, mint például a forgalomirányítási feladatok, havária kezelés, menetadatok cseréje, vagy éppen az utasítás- és szabályrendszerek összehangolása.

Az ETML történetéről és az általa lefedett területekről további információkat talál a tartalomjegyzék vonatkozó sorára kattintva.